Logo Maven Express

Thiết kế logo cho Maven Express, Australia.

Card Visit Trilliant Organisation

Thiết kế business card cho Trilliant Organisation, Singapore.

Logo Trilliant Organisation

Thiết kế logo cho Trilliant Organisation, Singapore.

Logo Viet Cargo

Thiết kế logo cho công ty vận tải Viet Cargo.

Logo Forte Organisation

Thiết kế logo cho Forte Organisation, Singapore.

Card Visit VietCargo

Thiết kế card visit cho công ty vận tải Viet Cargo.

Letterhead VietCargo

Thiết kế bìa văn bản cho công ty vận tải Viet Cargo.

Envelope Viet Cargo

Thiết kế bì thư cho công ty vận tải Viet Cargo.

Logo Hồng Hà

Thiết kế logo cho công ty xi măng Hồng Hà.

Logo Thép Việt Quang

Thiết kế logo cho công ty thép Việt Quang.

Logo DailySoup

Thiết kế logo cho cửa hàng ăn nhanh Daily Soup.

Logo CEO

Thiết kế logo cho Câu lạc bộ CEO Thái Nguyên.